Організаційно-правова форма для стартапів в Україні

Ігнацевич Ю.Г.,

(юридичний інститут КНЕУ, 4 курс)

 

Проаналізувавши систему міжнародних економічних рейтингових оцінок, ми побачимо, що держави, які обрали для себе шлях інноваційного розвитку, на сьогодні займають лідируючі позиції на світовому ринку.

Названий факт підтверджують такі країни, як США, які виводять на ринок 85% інноваційного продукту, Японія – 75%, Німеччина – 55%, чого не можна сказати про Україну, яка випускає до 1% інноваційного продукту. Їх лідерство в інноваційні сфері тісно корелює з високим рівнем їх економічного розвитку. Згідно з даними Global Innovation Index 2016 Україна займає 56 місце в рейтингу 128 країн світу за рівнем розвиненості інновацій; для прикладу, США у цьому ж рейтингу посідає 4 місце, Німеччина – 10 [1]. Continue reading Організаційно-правова форма для стартапів в Україні

Правове регулювання та виплати у зв’язку з вагітністю та пологами

Портницька Юлія, 

КНЕУ, 5  курс ,  група ЕМП-503, заочна форма навчання, 

програма "Менеджмент підприємницької діяльності"

Мета:

виділити правові засади регулювання виплат пов’язаних із вагітністю та пологами. Розкрити основні аспекти впливу державного сектору на розвиток відносин в законодавчому діапазоні стосовно вагітності та пологів.

Вступ:

Головним чинником підтримки громадян та основою державного устрою в Україні є демократія. Країна докладає всих зусиль ,щоб розвиватися та поліпшувати демографічну ситуацію. В успіху будь-якої людини величезну роль відіграє сім’я ,а народження дитини є досить важливим кроком в житті ,але нажаль , все більше молодих сімей не мають можливості народжувати із-за досить великих майбутніх витрат. На допомогу приходять певні нормативні акти , які складаються на рівні державних органів , головним завданням яких є пом’якшення труднощів для молодих сімей , що планують народжувати дитину. Continue reading Правове регулювання та виплати у зв’язку з вагітністю та пологами

Інвестування в стартапи: теорія і практика

Щитініна К.О., КНЕУ,

І група ІІ курсу, спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування»

 

Investing in startups: theory and practice

Останнім часом слово стартап стало дуже популярним. Дане поняття надзвичайно ємнісне та обширне. Тема стартапів набуває дедалі більшої актуальності в Україні. Для нашої держави це порівняно нове поняття, але вже зараз українці все частіше виходять на глобальний ринок інноваційних технологій з успішними проектами. Отже, для початку розберемося, що таке startup. Важливо підмітити, що у законодавстві України термін «стартап» відсутній. Тому використаємо класичне визначення стартапа, дане американським підприємцем Стівеном Бланком ( одного з найвідоміших методологів стартапів, успішного підприємця і новатора, творця концепції розвитку споживачів і автора профільної книги «Посібник для власника стартапу» (The Startup Owner’s Manual)): Стартап – це тимчасова структура, призначена для пошуку і реалізації масштабної бізнес-моделі. Continue reading Інвестування в стартапи: теорія і практика

КРАУДФАЙДІНГ ЯК ОДНА З РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Механіч К. А., КНEУ, ФЕФ, 6Ф01

 

Фінансування стартапів є одним з найважливіших питань під час створення та розвитку проектів. Однак, варіанти вирішення вказаної проблеми не завжди нас задовольняють, оскільки пошук інвесторів займає багато часу та додаткових ресурсів або ж причина у недостатньому інтересі інвесторів через нестабільну ситуацію в країні.

Втім, існує оптимальне вирішення проблеми – одночасно з розвитком інтернету та збільшенням кількості його користувачів з’явилася можливість створювати та презентувати свої інвестиційні проекти за мінімальних витрат при тому не зменшуючи свої шанси отримати кошти для інвестування. Continue reading КРАУДФАЙДІНГ ЯК ОДНА З РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Моделі фінансування стартапів

Мєльник Валерія Володимирівна, КНЕУ,

ФЕФ, 2 курс, ФФ-201, melnik_valery@ukr.net

 

Вступ. Сучасний ринок характеризується надзвичайною мінливістю та складністю організації, що вимагає від підприємців різних сфер діяльності не тільки постійного вдосконалення, а й пошуку нових можливостей для отримання максимального прибутку та використання нових підходів до ведення бізнесу. Саме стартап поєднує в собі характеристики, що дозволяють йому оптимально функціонувати у складних умовах сучасного ринку. Успішність стартапу залежить від поєднання трьох факторів: ідеї, виконавців та інвесторів. Безсумнівно, найважливішим фактором є процес залучення фінансових вкладень. Фінансування стартапів є однією з ключових тем для розуміння бізнесу і зміцнення загальної фінансової грамотності. Continue reading Моделі фінансування стартапів

Перспективи переходу України, як до країни інновацій. Ізраїльський досвід – країни стартапів

Малова А.Є.,

студентка ОЕФ, 3 курсу, спец. 6.030509 «Облік і аудит»,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

На сьогодні більшість українських відомих стартапів, які звучать у медіа,  пов’язують з Україною лише біографії засновників – юридично й фізично вони перебувають за кордоном, піднімають інвестиції там і відповідно платять податки. Але доки чиновники працюють над оновленням законодавства щодо авторського права, захисту інвестицій та інших норм ведення венчурного бізнесу, в українських стартапів все ж таки є шляхи розвитку і лайфхаки як працювати тут, аби не шукати кращої долі за кордоном.

Найголовнішою проблемою є гроші. У стартапу більше шансів успішно залишитися в Україні, якщо він почне тут пілотне тестування. Звичайно в Україні є проблеми на внутрішньому ринку – низька платоспроможність людей, слабкий ринок мобільних додатків, але є компанії, які готові бути платними першими клієнтами. Continue reading Перспективи переходу України, як до країни інновацій. Ізраїльський досвід – країни стартапів

Організаційно-правові форми стартапів в Україні

Мощенська Євгенія Вадимівна,

КНЕУ, 3 курс, обліково-економічний факультет,

спеціальність «Облік і аудит», група ООА-305

 

Термін «стартап» в українському законодавстві відсутній. Він не закріплений жодним нормативно-правовим актом, відповідно даний термін може бути використаний тільки як характеристика певного виду бізнесу.

Стартап – це тільки що створена компанія (можливо навіть не є юридичною особою), яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес  на основі нових інноваційних ідей або на основі  технологій, які нещодавно з’явилися. Continue reading Організаційно-правові форми стартапів в Україні

Економіко-правове забезпечення стартапу в готельній діяльності

Єфімова Н. О.

Міжнародний бізнес, 2 курс, група №2,

Факультет міжнародної економіки і менеджменту,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет ім. В. Гетьмана

 

Класичним визначенням поняття «стартап» прийнято вважати те, яке сформулював успішний американський стартапер Стівен Бланк, а саме: «Стартап – це тимчасова структура, яка спрямована на пошук і реалізацію масштабованої бізнес-ідеї».

Проект може бути створений у будь-якій сфері життєдіяльності: медицина, торгівля, транспорт, послуги і так далі. Основною характеристикою стартапів є використання в якості основи своєї діяльності якоїсь новітньої технології, ще ніким раніше не випробуваної. Continue reading Економіко-правове забезпечення стартапу в готельній діяльності

Бізнec aнгeли як aльтepнaтивнa фоpмa інвecтувaння cтapтaпів в Укpaїні

Тaceнко A.О., 

КНEУ, мaгіcтpaнт, ФEтaУ, EМП 601

 

Новa ідeя потpeбує фінaнcової підтpимки, якa б зaбeзпeчилa її пepeтвоpeння нa peaлізовaну ідeю, що в коpоткоcтpоковому тa довгоcтpоковому пepіоді пpинecлa б очікувaний зиcк влacнику тa коpиcть cуcпільcтву. Cуб’єктами інвecтування інноваційних пpоeктів виcтупають як на вітчизняному так і на інозeмному pинках вeнчуpні фонди, що здійcнюють довгоcтpоковe фінaнcувaння pизикових інновaційних пpоeктів зa paхунок зaлучeних коштів; коpпоpaтивні вeнчуpні інвecтоpи, фінaнcові компaнії, бізнec-aнгeли. Continue reading Бізнec aнгeли як aльтepнaтивнa фоpмa інвecтувaння cтapтaпів в Укpaїні

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ

Воскобойник Тетяна,

ФЕтаУ, 3 курс, ЕМД-301, tanuhagv@outlook.com

 

Актуальність. Реформування економіки України є можливістю для подальшого створення стартапів, тобто суб’єктів підприємницької діяльності. Однак існують протиріччя у законах, які треба вирішити, оскільки їхнє застосування на практиці призводить до труднощів. Значення має постійне вдосконалення правових норм та законодавче визначення порядку державної реєстрації.

Результати дослідження. Стартап— це новостворена компанія, або компанія, яка знаходиться ще в процесі створення. Сам термін «стартап» зародився в США в кінці 30-х років минулого сторіччя, коли двоє американських студентів Хьюлетт і Паккард організували свою невелику фірму під назвою «start-up» [3]. Continue reading ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ