Видавець

Мачуський Володимир Володимирович

Професор кафедри правового регулювання економіки Київського національного університету імені Вадима Гетьмана.

Мачуський В.В. працює в КНЕУ з жовтня 1989 року. Одночасно працював начальником юридичного відділу Акціонерного комерційного банку “Резидент”, начальником юридичного відділу Акціонерного комерційного банку “Експрес-банк”, членом правління з правових питань і зовнішньоекономічної діяльності акціонерного товариства “Прометей”, юрисконсультом спільного україно-американського підприємства “Елаєнт-Київ”.

У творчому доробку Мачуського В.В. як викладача є 6 (шість) навчальних посібників, загальним обсягом понад 80 (вісімдесят) друкованих аркушів. Два навчальних посібники, зокрема “Правові основи страхування” і “Правове середовище малого бізнесу”, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Мачуським В.В. розроблені три магістерських програми: “Страхове право”, “Господарське право” і “Підприємницьке право”.

Сферу наукових інтересів Мачуського В.В. становлять теоретико-правові аспекти правового регулювання підприємницької і страхової дільностіі, проблеми правового забезпечення доступу до публічної інформації. В 2013 році Мачуським В.В. захищена дисертація за темою “Правове регулювання страхової діяльності в Україні (господарсько-правові аспекти)”.

За результатами напряму наукових досліджень Мачуським В.В. опубліковано низку наукових статей та тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. Серед них:“Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування”, “Договір страхування: поняття та умови”, “Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти”, “Підприємництво: до питання про сутність визначення”.

Мачуський В.В. пройшов стажування в університеті економіки і бізнесу м. Відень (Австрія) під керівництвом професора Пітера Доральта.

Викладає навчальну дисципліну “Правове регулювання господарської діяльності” для студентів економічних спеціальностей та дисципліну професійної підготовки «Господарське право» для студентів спільної україно-британської програми Бізнес-адміністрування (Master of Business Administration), очолює науково-методичну секцію “Правознавство”.

Мачуський В.В. є заслуженим працівником КНЕУ, має Подяку Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю у галузі освіти, Почесну грамоту від Ректора КНЕУ.

e-mail: volodymyr.machuskyy@kneu.edu.ua